Tietosuojaseloste

Henkilötietolain 10 §:n mukainen tietosuojaseloste.
1. REKISTERINPITÄJÄ

Liikkuvat Puntit
Vestrantie 39

01750 Vantaa
040 960 1998
sami@liikkuvatpuntit.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Sami Muhonen
040 960 1998
sami@liikkuvatpuntit.fi
Vestrantie 39

01750 Vantaa

3. REKISTERIN NIMI

Liikkuvat Puntit sähköposti-, asiakas-, tilaaja- ja prospektirekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Palveluiden toteuttaminen
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • Markkinointi, analysointi ja tilastointi
 • Jälleenmarkkinointi (esim. Googlen ja Facebookin sekä sähköpostityökalujen uudelleenmarkkinointiominaisuudet)
 • Henkilötietojen käsittelyn peruste on Liikkuvat Puntit sekä asiakkaan välinen asiakassuhde.
5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kirjataan asiakkaan:

 • Henkilö- ja yhteystiedot
 • Ajanvaraus- ja käyntitiedot
 • Laskutus- ja laadunvalvontatiedot
 • Asiakkaan lähettämät sähköpostit
 • Asiakkaalta pyydetyt luvat ja suostumukset
 • Muut mahdolliset asiakkaan luvalla kerätyt tiedot
 • Valmennuksen alussa asiakkaalle kerrotaan hänen tietojensa merkitsemisestä asiakasrekisteriin sähköisesti ja että näitä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
 • Rekisteriseloste on luettavissa osoitteessa www.liikkuvatpuntit.fi
6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kirjataan asiakkaan:

 • Asiakkaan tai hänen huoltajansa ilmoittamat tiedot.
 • Asiakassuhteen aikana esille tulleet tiedot.
 • Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saadut tiedot: (Googlen,Facebookin ja sähköpostityökalujen uudelleenmarkkinointiominaisuudet)
7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakkaan yhteystietoja, kuten sähköpostia, nimeä ja osoitetta voidaan siirtää säännönmukaisesti markkinointitarkoituksiin tietosuojalain puitteissa (suoramarkkinointi, Facebookin mainostyökalut ja mielipide- ja markkinointitutkimukset). Yhteystiedoista ei käy ilmi asikassuhteen laatu.

Tietoja ei luovuteta ilman asianomaisen lupaa ulkopuolisille. Asiakkaan pyynnöstä ja suostumuksesta oleellisia tietoja voidaan luovuttaa konsultointitarkoituksessa tai hoidon siirtämistarkoituksessa toiselle ammattilaiselle.

 

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevan rekisterin tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisena alussa mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyynnössä suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston lomaketta. Jos rekisterissä on virheitä, pyydetään oikaisukehotus osoittamaan alussa mainitulle henkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käyttämästä häntä koskevia tietoja markkinointitarkoituksissa.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä ilman asiakkaan lupaa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, poislukien sähköpostiosoite ja etunimi. Sähköpostia käytetään Mailchimp-sähköpostimarkkinointiohjelmassa, joka siirtää säännönmukaisesti tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

(A) Manuaalinen aineisto:

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukitussa tilassa.

 

(B) ATK:lla käsiteltävät tiedot:

Sähköiset käsiteltävät tiedot ovat tallennettuna pöytäkoneelle, johon pääsy on suojattu vahvalla salasanalla. Salasana ei ole kirjattuna näkyvissä missään. Muita, asiakastietoja sisältäviä järjestelmiä voidaan käyttää. Niitä voi käyttää ainoastaan henkilöt, joilla on oikeus järjestelmien käyttöön, asianmukaiset tunnukset ja salasanat sekä salassapitosopimus. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.